Podatek od posiadania psa - co warto wiedzieć?

Podatek od posiadania psa - co warto wiedzieć?

Podatek z tytułu posiadania psa jest rodzajem daniny publicznej, który istnieje w polskim prawodawstwie od nieco ponad trzech dekad, co oznacza że nie jest on nowością. Jednak jego istnienie nie oznacza, że podatek od psa wyglądał zawsze tak samo. Co warto wiedzieć o tym podatku i kto powinien go zapłacić?

Zobacz też: Adopcja psa - co warto o niej wiedzieć?

Podatek od posiadania psa - podstawa prawna

Danina publiczna nakładająca na Polaków obowiązek uiszczenia opłaty za posiadanie psa została wprowadzona w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. Stanowi on dochód gminny, w związku z czym to właśnie najniższa jednostka administracji terytorialnej jest uprawniona do wyznaczania wysokości podatku od posiadania jednego psa osób fizycznych. 

Również w gestii gminy pozostaje możliwość rezygnacji z pobierania tej opłaty. Jak pokazuje praktyka, organy gminne na terenie Polski przyjmują w tym zakresie szereg odmiennych stanowisk. Opłata nie jest narzucona odgórnie (choć prawodawca zdecydował się na wyznaczenie górnego limitu wysokości rocznego podatku - w chwili obecnej wysokość opłaty z tytułu posiadania jednego psa podatników podatku od osób fizycznych wynosi 130,30 zł), a konieczność opłacania podatku może zmieniać się w kolejnych latach, a nawet w ciągu roku, jeśli posiadacz czworonoga postanowi przeprowadzić się z nim na teren innej gminy.

Wysokość daniny jest co roku ustalana przez uprawnione do tego organy gminy, a właściciel zwierzaka musi uiścić wskazaną kwotę nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.

Ilość posiadanych psów - czy ma znaczenie?

Podatek z tytułu posiadania psa jest wyznaczany na podstawie ich ilości. Za każdego czworonoga zamieszkującego gospodarstwo domowe i zgłoszonego w urzędzie gminy (proces ten jest bezpłatny) trzeba uiścić podatek. 

Warto pamiętać, że podatek od posiadania psa osób fizycznych należy uiścić nawet w momencie w którym gmina zdecydowała się zrezygnować z pobierania opłaty wówczas, gdy jesteśmy posiadaczami psa rasy groźnej. W takiej sytuacji gospodarstwo domowe z tytułu posiadania takiego psa musi wnosić podatek.

mały pies koło miski

Posiadanie psa przez płatników podatku rolnego od gospodarstw

Choć co do zasady opłacanie podatku od posiadania psa jest obligatoryjne dla mieszkańców naszego kraju, istnieją pewne kategorie osób, które są zwolnione z tego obowiązku. Nie dotyczy on jednak psa podatników podatku rolnego. Osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne, na mocy wcześniej wspomnianych przepisów są zwolnione z opłacania podatku.

Nie oznacza to jednak, że opłacanie podatku rolnego od gospodarstw rolnych pozwala na posiadanie dowolnej liczby psów bez konieczności wnoszenia świadczenia za nie. To mogłoby prowadzić do wielu nadużyć, w związku z tym ustawodawca ograniczył ilość psów zwolnionych z opłacania podatku do dwóch na jedno gospodarstwo rolne.

Pies asystujący a podatek od psa

Rolnicy nie są jedyną grupą, która jest zwolniona z obowiązku opłacania podatku od posiadania psa. Dodatkowo, zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - osoby podlegające pod te regulacje mogą posiadać jednego czworonoga. Przygarnięcie czy zakup i posiadanie jednego psa osób niepełnosprawnych nie wiąże się z wnoszeniem opłat, podobnie zresztą jak za posiadanie psa niezbędnego do codziennego życia osobom z niepełnosprawnościami.

Nie ma zatem obowiązku wnoszenia podatku z tytułu posiadania psa asystującego - na przykład osobie niewidomej lub niedowidzącej. Tego typu zwierzęta są niezbędne do codziennego funkcjonowania, w związku z czym ustawodawca zdecydował, że podatek od psa nie będzie w takiej sytuacji należny.

piesek na kolanach

Kto jeszcze nie musi wnosić opłat z tytułu posiadania psa?

Oprócz wyżej wymienionych kategorii, z opłacania podatku z tytułu posiadania jednego psa zwolnione są także osoby, które ukończyły 65 rok życia i prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe. Podobnie jak w przypadku opłat osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa, tutaj również ograniczono ilość zwierząt do jednego.

Podatek od psa nie jest także należny od członków personelu placówek dyplomatycznych niebędących obywatelami Polski, ale posiadających miejsce stałego pobytu w Rzeczpospolitej. W takiej sytuacji warunkiem jest wzajemność.

Gdzie można uiścić podatek?

Choć część osób jest zwolniona z wnoszenia opłaty, pozostałe gospodarstwa domowe z tytułu posiadania psa winne są uiszczać  podatek. Można to zrobić w kasie gminy, u inkasenta (osoby wyznaczonej przez odpowiedni organ) oraz przelewem na konto właściwego organu.

Obowiązek rejestracji psa w urzędzie gminy

Podatek od posiadania psa nie obowiązuje w każdej gminie. Jeśli tak jest, nie ma konieczności wpłacania określonej kwoty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Jednak jak wygląda kwestia rejestracji psa? Jeśli gospodarstwo domowe z tytułu posiadania psa nie musi uiszczać podatku - nie ma również obowiązku rejestracji czworonoga. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zwierzę należy do ras agresywnych, które są określone ustawowo: w takiej sytuacji konieczna jest nie tylko rejestracja, ale również wniesienie podatku w odpowiedniej wysokości.