Certyfikacja HACCP kolejnym potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa

Certyfikacja HACCP kolejnym potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa

Firma Intertek Poland przyznała certyfikację HACCP, GMP i GHP firmie Petmex. To potwierdzenie, że wdrożone w przedsiębiorstwie systemy jakości i bezpieczeństwa żywności działają zgodnie z przyjętymi normami.

Od początku swojej działalności, Petmex korzystał z systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli), który jest globalnie uznawanym systemem do zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa żywności. W praktyce, stosowanie sytemu HACCP w Petmex polega na identyfikacji potencjalnych zagrożeń, ocenie ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, a następnie wdrożeniu kontroli zaprojektowanych tak, aby zminimalizować lub wyeliminować to ryzyko. Wszystkie etapy produkcji są ściśle monitorowane, a potencjalne problemy są identyfikowane i rozwiązywane zanim staną się poważnymi zagrożeniami.

Jednak Petmex nie ogranicza się tylko do systemu HACCP. Firma również z powodzeniem postępuje zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP - Good Hygienic Practice). Przestrzeganie tych zasad oznacza utrzymanie najwyższych standardów czystości w całym procesie produkcyjnym, od surowców po finalny produkt. GHP obejmuje m.in. odpowiednie szkolenia personelu, kontrolę szkodników, utrzymanie czystości sprzętu i pomieszczeń, oraz zapewnienie właściwych warunków przechowywania.

Podobnie, Petmex stosuje zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP - Good Manufacturing Practice). To zapewnia, że produkty są konsekwentnie produkowane i kontrolowane według jakości odpowiedniej do ich przeznaczenia. W praktyce, system GMP w Petmex obejmuje dokumentowanie i sprawdzanie wszystkich aspektów procesu produkcyjnego, zapewnienie właściwej jakości surowców, kontrolę procesów produkcji oraz prowadzenie regularnych audytów w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia.

Dzięki certyfikacjom HACCP, GHP i GMP, Petmex potwierdza swoje zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości przysmaków dla naszych czworonożnych przyjaciół. Przy takim podejściu, każdy opiekun psa może mieć pewność, że produkty Petmex są bezpieczne, zdrowe i smaczne.

uploads/user_file/petmex-haccpen2023pages-to-jpg-0001.jpg
uploads/user_file/petmex-haccppl2023-v2pages-to-jpg-0001.jpg
Załączniki