Podsumowanie projektu „Bonus dla Biznesu"

Podsumowanie projektu „Bonus dla Biznesu"

Firma Petmex zakończyła z sukcesem projekt "Bonus dla biznesu". W czwartek 24 listopada w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Bonus dla Biznesu". Otrzymaliśmy z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona podziękowanie za aktywny udział projekcie poprzez tworzenie przyjaznego środowiska pracy przez wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością i wiekiem pracowników.

Projekt rozpoczął się w grudniu 2021 roku i zakwalifikowało się do niego 20 przedsiębiorstw z Małopolski. Był to pilotażowy projekt mający na celu zwiększenie świadomości na temat zarządzania wiekiem i różnorodnością wśród małopolskich pracodawców. „Bonus dla Biznesu” został zorganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii konkursu na realizację programów pilotażowych pn. „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” na lata 2021 – 2022, w ramach programu „Plan dla Pracy i Rozwoju”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy. 

uploads/user_file/img2543-1.JPG
uploads/user_file/img2517.JPG

Firma Petmex Company została objęta wsparciem szkoleniowo-doradczym w postaci indywidualnego wsparcia doradczego w zakresie diagnozy i analizy sytuacji firmy oraz opracowania Strategii Zarządzania Wiekiem. W tym zakresie nieocenioną pomocą była pani Małgorzata Pękalska, która w bardzo dokładny sposób określiła wszystkie potrzeby firmy oraz zbudowała dla niej strategię działania.

W ramach projektu w siedzibie firmy zostało również zorganizowane szkolenie z zarządzania wiekiem i różnorodnością, które poprowadził trener biznesu pan Marek Pietkiewicz. Było to szkolenie skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników na strategicznych stanowiskach. Dodatkowo nasi pracownicy odbyli szereg spotkań i konsultacji online ze specjalistkami z zakresu HR: p. Sylwią Siejką oraz p. Aliną Więckowską Pyrtek. Nad wszystkim czuwali niezawodni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy p. Marcin Krzowski oraz p. Magdalena Żak.

uploads/user_file/1669388912467.jpg

Oprócz wsparcia szkoleniowo-doradczego firma Petmex otrzymała szereg instrumentów finansowych:

- Dofinansowanie do wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników;

- Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika, w zamian za pełnienie przez niego roli mentora dla innych pracowników;

- Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika, w zamian za pełnienie przez niego roli mentora dla innych pracowników;

- Grant na utworzenie zdalnego stanowiska pracy;

- Grant na dostosowanie istniejącego stanowiska do wymagań ergonomicznych;

- Grant na usługi zdrowotne.


Zachęcamy do obejrzenia filmiku podsumowującego „Bonus dla Biznesu” zrealizowanego przez WUP, w którym udział wzięli nasi pracownicy zaangażowani w projekt: